Кунівська сільська рада

Сільський голова

Качур Ярослав Миколайович      

 

Секретар ради 

Бардашевська Наталія Володимирівна

 

До складу Кунівської територіальної громади входять такі населені пункти:

с.Кунів, с.Долоччя, с.Антонівка, с.Кам'янка

ПАСПОРТ КУНІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Історичні відомості про населені пункти

Державний Історичний Архів України  м.Київ повідомляє, що за нашими дослідженнями, найкращий документ архіву про с.Кунів датується 1569 роком; це – універсал (від 25.05.1569) польського короля Сигізмунда-Августа про приєднання Волинської землі до Речі Посполитої; під текстом універсалу є підписи волинських шляхтичів і поміж яких згадується Семен Єло з Кунева. Текст цього універсалу було переписано (08.06.1569) до книги Луцького Бродського суду – ф.25,оп.1,спр.11,арк252-259. Одночасно повідомляємо, що в енциклопедичному виданні 1971 року («Історія, міст і сіл Української  РСР. Хмельницька обл.» -К., 1971—С293) надруковано, що найперша писемна згадка про с.Кунів належить до 1462 року. За відомостями архіву є документ до історії сіл Долоччя, Кам’янка і Антоновка, які датуються  кінцем 18 – початком 19 століть. Кунів відносився до Волинської Губернії Острозького повіту. В Куневі була Волость.